ZAPISY

  Zapisy do English School odbywają się do końca października  na zajęcia
  grupowe oraz przez cały rok na zajęcia indywidualne.


  1. Zapisy odbywają się telefonicznie lub w siedzibie szkoły. Zapytanie dotyczące zapisu określa:


      a) Imię i nazwisko ucznia

      b) Imię i nazwisko opiekuna

      c) Dane kontaktowe

      d) Dodatkowe informacje


  2. W przypadku uczniów kontynuujących naukę języka  proces zapisu zaczyna się od określenia kompetencji językowych ucznia. W tym celu przeprowadza się test, który pozwala na precyzyjne ustalenie poziomu zaawansowania. Test diagnostyczny jest bezpłatny i można go napisać w siedzibie szkoły w dowolnie ustalonym terminie.


  3. Po przydzieleniu do odpowiedniej grupy, ustaleniu dni i godzin zajęć oraz wpłaceniu pierwszej raty za kurs uczeń może rozpocząć naukę.
English School
Magdalena Piskorska - Grzywna
ul. Armii Krajowej 75 (II piętro), 42-360 Poraj
tel. +48 500 408 453