METODY NAUCZANIA

     Korzystamy z wielu różnych metod nauczania, wybierając z nich najlepsze elementy, dostosowane do potrzeb oraz zainteresowań uczniów. Wykorzystujemy przede wszystkim podejście komunikacyjne (Communicative Approach), kładąc nacisk na to aby uczniowie potrafili używać języka w różnych kontekstach. Zajęcia oparte są na pracy z najnowszymi podręcznikami, które rozwijają wszystkie cztery sprawności językowe tj. rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie. Dzieci zachęcamy do nauki języka dzięki metodzie naturalnej (Natural Approach) oraz metodzie reagowania ciałem (TPR). Obydwie metody eliminują stres i lęk przed mówieniem. Liczne zabawy, gry językowe i środki audiowizualne sprawiają, że nauka staje się przyjemnością.

English School
Magdalena Piskorska - Grzywna
ul. Armii Krajowej 75 (II piętro), 42-360 Poraj
tel. +48 500 408 453