NASZA OFERTA


Nasza oferta zawiera między innymi:

  Kursy dla najmłodszych (klasy 0 -1)
  Kursy dla dzieci młodszych (klasy 2-3)
  Kursy dla dzieci starszych (klasy 4-6)
  Kursy dla gimnazjalistów
  Kursy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  Kursy egzaminacyjne (gimnazjalne, maturalne)
  Kursy dla dorosłych
  Lekcje indywidualne
Zajęcia odbywają się w grupach (max 10 osób), mini grupach (3-4 osoby), w parach lub indywidualnie. Uczniowie podzieleni są na grupy o różnym stopniu zaawansowania. O przyjęciu do danej grupy lub przeniesieniu się do wyższej decyduje test kompetencji.
English School
Magdalena Piskorska - Grzywna
ul. Armii Krajowej 75 (II piętro), 42-360 Poraj
tel. +48 500 408 453